Privacy

Jolingual verwerkt slechts persoonsgegevens van leerling en ouder(s)/ verzorger(s) zoals: naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen). Jolingual verwerkt mogelijk ook schoolgegevens.

 

Jolingual gebruikt uw gegevens voor het verzenden van informatie aan leerlingen en ouders, facturatie, intern beheer en voor het behandelen van geschillen.

 

Jolingual bewaart uw gegevens alleen zolang dat nodig is en niet langer dan de wettelijke termijn.

 

Jolingual verstrekt uw persoonsgegevens niet zomaar aan derden. Jolingual verwerkt mogelijk wel uw gegevens in de boekhouding voor maand/kwartaal/jaarrapportages.

 

Mochten er in de toekomst wijzigingen op deze verklaring komen, ontvangt u hier bericht over.

 

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw gegevens verwerken? Neem dan contact op met Jolingual via info@jolingual.nl of als u er niet uitkomt, kunt u informatie vinden op autoriteitpersoonsgegevens.nl